Bureau Strikt

Een veilige en integere omgeving om te werken, leren en ontspannen is een recht.

De wet schrijft voor dat werknemers en leerlingen beschermd moeten worden tegen pesten, discriminatie, racisme, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Ook verwachten we van zowel werknemers, werkgevers en leerlingen integer gedrag. Om dit te bereiken wordt er beleid ontwikkeld, een gedragscode ingevoerd en soms wordt er zelfs een eed afgelegd. Belangrijker dan al deze stukken is dat ernaar gehandeld wordt. Hoe leg je die basis? Hoe zorg dat je dat iedereen weet wat er van hem/haar wordt verwacht? Hoe stimuleer je gewenst gedrag?

Omdat de praktijk altijd weerbarstiger is dan de theorie gaat het soms toch mis. Hoe kun je de-escaleren zonder afbreuk te doen aan de ernst van het gebeurde? Hoe realiseer je goede begeleiding van een slachtoffer, maar ook van de aangeklaagde? Hoe ziet een goed integriteitsonderzoek eruit? 

Dit zijn slechts een paar vragen waarop Bureau Strikt samen met u de antwoorden kan vinden. En dit binnen de organisatie of school uitdragen. Op een constructieve en heldere manier.

Kernwaarden Bureau Strikt