Vertrouwenspersoon aangeklaagde

Het begeleiden van iemand die is beschuldigd van ongewenste omgangsvormen gebeurt maar mondjesmaat. Een werkgever denkt er niet aan, onderschat de meerwaarde of ziet op tegen de extra kosten. Dat is onterecht.

Wanneer een melding over ongewenste omgangsvormen procedureel goed wordt opgepakt, dan profiteert daar zowel het slachtoffer, de aangeklaagde en ook de werkgever van. Dat lijkt een open deur, maar in de praktijk gaat de aandacht vaak volledig en alleen uit naar het (vermeende) slachtoffer.

Voor degene die wordt beschuldigd van ongewenste omgangsvormen is het ook een heftige en emotionele gebeurtenis. Het bieden van opvang en het adviseren over het traject dat volgt op de beschuldiging is van niet te onderschatten waarde. Dit staat los van het feit of de aangeklaagde zich, al dan niet bewust, heeft schuldig heeft gemaakt aan het ongewenste gedrag. 

Belangrijk is ook het feit dat een aangeklaagde rechten heeft, zoals het recht op informatie. Over alle stappen die worden gezet in het proces dient een aangeklaagde geïnformeerd te worden. Dat schiet er vaak bij in, zeker wanneer degene die is beschuldigd als ordemaatregel de toegang tot het werk is ontzegd en letterlijk uit beeld is.

De voordelen van een externe vertrouwenspersoon van de aangeklaagde