Integriteitsonderzoek

Wanneer schakelt een organisatie een externe onderzoeker in voor het uitvoeren van een integriteitsonderzoek? Dat gebeurt meestal wanneer er concrete signalen zijn ontvangen dat er iets mis is. Voorbeelden van een integriteitsschending zijn fraude, het lekken van informatie, het bewust verstrekken van verkeerde informatie en diefstal. Ook het misbruiken van bevoegdheden is een integriteitsschending.

Bij een integriteitsschending ondervindt de organisatie schade. Deze kan van materiële aard zijn, maar ook invloed hebben op het imago. Wat is er waar van de geruchten die de ronde doen? Wie zijn de betrokkenen? Wat is de omvang van de schade?
Door het uitvoeren van een onderzoek komen de feiten op tafel. Zo kan tot een zorgvuldig gewogen oordeel worden gekomen, waarna adviezen over “hoe nu verder” mogelijk zijn. Bureau Strikt beschikt over de kennis en kunde van wetgeving en beleid, onderzoeksmethodieken, verslaglegging en rapportage.

Wanneer er sprake is van (seksuele) intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, roddelen, discriminatie of agressie kan het ook gewenst zijn om een onderzoek te laten uitvoeren. De impact van ongewenste omgangsvormen is namelijk enorm en blijft zeker niet beperkt tot slachtoffer en dader. Een onderzoek focust op de vraag wat er is gebeurd, maar ook in welke context dit plaats vond en wat de intenties waren. De organisatiecultuur speelt hierbij eveneens een rol. Het is belangrijk te onderzoeken wat het slachtoffer nodig heeft om weer op een (sociaal) veilige manier het werk te kunnen uitoefenen of naar school te gaan. Voor de organisatie is het van belang om handvatten te krijgen om adequaat te handelen en te voorkomen dat in de toekomst iets soortgelijks opnieuw kan gebeuren.

Bij de onderzoeken is snelheid van essentieel belang zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De urgentie is hoog en Bureau Strikt begrijpt dat. Nog belangrijker is de expertise en zorgvuldigheid van de onderzoekers. Doortastend, duidelijk, volledig en met respect naar alle betrokkenen.

Bureau Strikt voert graag een onderzoek voor u uit als lid van een onafhankelijke externe onderzoekscommissie. Of als externe voorzitter van een interne onderzoekscommissie. Binnen het netwerk van Bureau Strikt bevinden zich ervaren onderzoekers waarmee desgewenst een onderzoekscommissie kan worden samengesteld.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.