Klachtencommissie

Soms lukt het niet om een klacht onderling op te lossen. Of is deze hier simpelweg te ernstig voor. Een werknemer, leerling en/of diens ouder kan er dan voor kiezen zich te wenden tot een klachtencommissie om een onafhankelijk en deskundig advies vragen.
Een klachtencommissie wordt door de organisatie samengesteld. In de klachtencommissie zitten onafhankelijke en ter zake kundige commissieleden. Ook is het mogelijk dat een organisatie zich aansluit bij een bestaande klachtencommissie of een klachtencommissie samenstelt op het moment dat zich een klacht voordoet. Welke vorm een organisatie ook kiest, het is altijd belangrijk dat de leden van de klachtencommissie onafhankelijk en deskundig zijn.
Bureau Strikt helpt u graag bij het kiezen van de voor uw organisatie beste vorm.

De werkwijze van een klachtencommissie is altijd dezelfde. Volgens de bestaande, openbare, richtlijnen buigt de commissie zich over de klacht. Dit betekent onder andere dat: 

  • alle relevante, door partijen aangeleverde, stukken worden bestudeerd
  • alle betrokken partijen worden gehoord
  • de uitkomsten hiervan tot een advies aan de organisatie worden verwerkt
  • in dit advies de standpunten van zowel de klager als de verweerder worden vermeld, wat tijdens de hoorzittingen verder naar voren is gebracht, de overwegingen van de commissie en het advies zelf. Het advies kan zijn dat een klacht gegrond of ongegrond is of gedeeltelijk gegrond¬†
  • de klachtencommissie ook aanbevelingen kan doen over te nemen vervolgstappen.¬†Het is mogelijk om Bureau Strikt op freelance basis in te schakelen als lid van een dergelijke onafhankelijke externe klachtencommissie of als extern voorzitter van een interne commissie. Ook is het mogelijk als vast commissielid verbonden te zijn aan een klachtencommissie voor uw organisatie.

Bureau Strikt heeft zeer ruime ervaring als lid van een klachtencommissie, waarbij deskundigheid, zorgvuldigheid en respect naar alle betrokken partijen voorop staan.

U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.