Petra Vervoort

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen hebben mijn interesse zo lang als ik mij kan herinneren.

Petra Vervoort - extern vertrouwenspersoon

Waarom kent iemand met macht zichzelf soms meer rechten toe? Waarom doen slimme mensen soms hele domme dingen? Waarom zijn juist kleine dingen vaak aanleiding tot grote conflicten? Hoe kan het dat iets ernstigs jaren lang kan voortduren zonder dat iemand iets merkt of iets ertegen doet?

Ondanks deze interesse en honger naar antwoorden, koos ik na de middelbare school niet voor een psychologische of juridische studie, maar studeerde ik documentaire informatie en werd literatuuronderzoeker bij een commercieel bedrijf. Die vorm van onderzoek is heel interessant, maar veelal gebaseerd op secundaire bronnen. Het menselijk aspect ontbrak. Ik maakte al snel een switch naar de wereld van sociale verzekeringen, waar ik als leidinggevende en juridisch medewerker heb gewerkt. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de juridische gevolgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Na een overstap naar het P&O werk kwam daar de beleidsmatige kant bij; eerst bij een tweetal gemeentes, daarna binnen het onderwijs. In het speciaal onderwijs in Amsterdam was ik, naast mijn werk als P&O adviseur, ook coördinator van de interne vertrouwenspersonen. In deze periode heb ik veel aan bij- en nascholing gedaan op het vlak van vertrouwenswerk, ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ook heb ik toen de universitaire modules Culturele Psychologie en Sociale Psychologie gevolgd.

In 2011 besloot ik om me als zelfstandige volledig te richten op advies, beleid, begeleiding en training bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Sinds 2011 ben ik lid van de klachtencommissie bij GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs).
De wens om ook weer als onderzoeker te werken werd steeds groter. Daarom heb ik een aantal trainingen en nascholing gevolgd op dit gebied en voer ik sindsdien als lid van onderzoekscommissies onderzoeken uit naar ongewenst gedrag of het vermoeden van een misstand. Mijn achtergrond als literatuuronderzoeker, in combinatie met mijn kennis van omgangsvormen en integriteit, blijkt hierbij een hele goede combinatie.

In mijn vrije tijd begeleid ik als COSA-vrijwilliger en -mentor zedendaders in hun resocialisatie traject. Dit is een langdurig en intensief traject waarbij vrijwilligers en professionals nauw samenwerken. “Geen nieuwe slachtoffers” is het doel, ofwel het voorkomen van recidive. Zie voor meer informatie COSA.

Registratie:
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, registratienummer: 101018